dota2投注 > 产品中心 > 妇科检查类 > 一次性使用妇科取样器 >

产品中心

 • 最新产品
 • 管类
 • 妇科检查类
 • 输注器具类
 • 耳鼻喉类
 • 通用检查类
 • 其它类
 • 拭子和刮勺(IA、IB和IIA)

  Description


    
   妇科取样器(IA)拭子
    
   产品无菌

   妇科取样器(IB)拭子
    
    头端可伸缩,带滑套
    
   产品无菌


    

   Code:
   4204 11
   4204 14